OGŁOSZENIA

http://nienuda.pl/wp-content/uploads/2016/06/ci%C4%85g-znak%C3%B3w-RPO-kolor.jpg
Projekt „Nowy Horyzont” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 

 

 Zapraszamy do składania ofert dotyczących zajęć sportowych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 3/RR/NH/2017. Termin składania ofert 27 październik 2017r.

3/RR/NH/2017