KONTAKT

ciąg znaków RPO kolor

Projekt „Nowy Horyzont” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

☎ 507 371 457

✉ nh.monar@gmail.com

Biuro  Czynne:

Poniedziałek w godz. 10:00-18.00
–Ozorków,ul.Fr.Żwirki 1a

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI W ŁĘCZYCY – FACEBOOK

KLUB PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ „NIE NUDA” – FACEBOOK

KLUB TUSZYŃSKA – FACEBOOK

 

 

Kontaktując się z nami wyrażasz zgodę na :

  • przetwarzanie danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez Stowarzyszenie MONAR Klub Profilaktyki Środowiskowej NIE NUDA zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).
  •  przetwarzanie danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Stowarzyszenie MONAR Klub Profilaktyki Środowiskowej NIE NUDA zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219

 

 

 

MONAR