KONTAKT

ciąg znaków RPO kolor

Projekt „Nowy Horyzont” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

PROJEKT „NOWY HORYZONT”

E- mail: nh.monar@gmail.com

Tel. 511 865 862

Biuro Projektu  Czynne:

Poniedziałek w godz. 10:00-18.00
–Ozorków,ul.Fr.Żwirki 1A

Wtorek w godz. 8:00-16:00
-Ozorków,ul.Fr.Żwirki 1A

Środa w godz. 11.00-17.00
-Łódź, ul. Tuszyńska 106

Czwartek w godz. 8:00-16:00
-Ozorków,ul.Fr.Żwirki 1A

Piątek w godz. 16:00-18:00
-Łódź, ul. Tuszyńska 106

 

 

 

MONAR