TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I DZIECI W ŁĘCZYCY

ciąg znaków RPO kolor

Projekt „Nowy Horyzont” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

PROJEKT „NOWY HORYZONT”

OGNISKO ŚRODOWISKOWO-WYCHOWAWCZE W ŁĘCZYCY

Łęczyca, ul. Zachodnia 8

Podopieczni Ogniska Środowiskowo-Wychowawczego działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Łęczycy to dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, pochodzące z rodzin o trudnej sytuacji socjalno-bytowej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem działalności Ogniska jest wsparcie dzieci i młodzieży w obszarze edukacyjnym i społecznym poprzez szereg działań służących kompensacji braków w zakresie pedagogicznym, logopedycznym, psychologicznym, funkcjonowania społecznego. Indywidualny plan terapii każdej osoby (program specjalistycznych działań mający na celu wyrównanie i kompensację braków) będzie bezpośrednio wynikał z potrzeb dzieci i młodzieży ustalonych w specjalistycznej diagnozie każdego uczestnika projektu stworzonej wspólnie przez psychologa, pedagoga, logopedę we współpracy z rodzicami i nauczycielami dziecka.

Fundamentem projektu jest wspólne tworzenie Społeczności opartej na partnerskich, autentycznych relacjach, umożliwiających uczestnikom m.in. wpływ na funkcjonowanie Klubu, zaspokajanie potrzeby przynależności, akceptacji, samorealizacji.

HARMONOGRAM KLUBU:
poniedziałek-piątek w godz. 8:00-18:00,
sobota w godz. 9:00-15:00.
Szczegółowy rozkład zajęć w zakładce HARMONOGRAM

ZAKRES WSPARCIA:

 • Każdy uczestnik projektu będzie miał specjalistyczną diagnozę trudności szkolnych stworzoną wspólnie przez pedagoga, psychologa, logopedę (w zależności od wskazań) we współpracy z rodzicami i nauczycielami
  dziecka. W oparciu o diagnozę będzie ustalony indywidualny plan terapii-program specjalistycznych działań mający na celu wyrównanie i kompensację braków.

 • Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w 3 grupach wiekowych (do 15 osób)

 • Terapia pedagogiczna (indywidualna)

 • Terapia psychologiczna (indywidualna)

 • Terapia logopedyczna (indywidualna)

 • Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz (5-osobowe grupy)

 • Trening Zastępowania Agresji ART w 3 grupach wiekowych (do 15 osób)

 • Promowanie zdrowego trybu życia-wyjazdy na basen dla wszystkich uczestników połączone z nauką pływania i doskonaleniem techniki pływania

 • Spotkania Społeczności 

 • Uczestnicy projektu wezmą udział w trzech 7-dniowych wyjazdach integracyjnych (wyjazdy pod namioty, zorganizowane na terenie województwa łódzkiego w wakacje: 2016, 2017, 2018).

 

 

 

MONAR